ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนปลอดขยะ (ZERO WASTE) และ โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) ปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
21 ธ.ค. 2563
262 ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวโรปการ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
09 ธ.ค. 2563
263 ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
09 ธ.ค. 2563
264 ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองฯ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
09 ธ.ค. 2563
265 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “รู้แล้วรีบเลิกบุหรี่” ดาวน์โหลดเอกสาร
141
09 ธ.ค. 2563
266 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
164
04 ธ.ค. 2563
267 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฯ ฉบับที่ ๖ (๘๓ / ๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
01 ธ.ค. 2563
268 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
30 พ.ย. 2563
269 ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
145
29 พ.ย. 2563
270 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๙ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
27 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68