ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
16 เม.ย. 2563
262 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การยกเว้นการเก็บค่าบริการน้ำประปา ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
14 เม.ย. 2563
263 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้บริการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”
94
13 เม.ย. 2563
264 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมการบริจาคหนังสือให้แก่ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”
105
13 เม.ย. 2563
265 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่ (ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
10 เม.ย. 2563
266 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
10 เม.ย. 2563
267 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ข้อบัญญัติ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
09 เม.ย. 2563
268 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
69
03 เม.ย. 2563
269 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
02 เม.ย. 2563
270 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
02 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55