ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
153
04 ธ.ค. 2563
252 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฯ ฉบับที่ ๖ (๘๓ / ๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
146
01 ธ.ค. 2563
253 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
30 พ.ย. 2563
254 ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
133
29 พ.ย. 2563
255 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๙ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
27 พ.ย. 2563
256 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๔๐ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
27 พ.ย. 2563
257 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๔๑ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
27 พ.ย. 2563
258 ประชาสัมพันธ์ แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ( Career Part ) ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
20 พ.ย. 2563
259 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔
141
16 พ.ย. 2563
260 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
13 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66