ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประชาสัมพันธ์ สื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวเรื่องของยาเสพติด (สร้างการรับรู้เรื่องกระท่อม)
110
08 ก.ค. 2563
252 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๒ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
08 ก.ค. 2563
253 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
03 ก.ค. 2563
254 รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑ - ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
03 ก.ค. 2563
255 ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ ( New Normal ) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
17 มิ.ย. 2563
256 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ ๑ (๑๒๗ / ๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
12 มิ.ย. 2563
257 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
11 มิ.ย. 2563
258 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๑๗ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
11 มิ.ย. 2563
259 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๑๘ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
11 มิ.ย. 2563
260 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
127
01 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56