ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ ๒ (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ ๖ (๑๙๕/๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
78
07 ต.ค. 2563
242 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ ๑ (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ ฉบับที่ ๗ (๑๙๖/๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
07 ต.ค. 2563
243 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ ๑ (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ ฉบับที่ ๘ (๑๙๗/๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
07 ต.ค. 2563
244 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
06 ต.ค. 2563
245 ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
06 ต.ค. 2563
246 สรุปรายงานผลผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
02 ต.ค. 2563
247 สรุปรายงานผลผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ในภาพรวมต่อการให้บริการ ณ จุดให้บริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
02 ต.ค. 2563
248 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
30 ก.ย. 2563
249 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
30 ก.ย. 2563
250 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
30 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60