ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
25 ก.พ. 2564
222 ประชาสัมพันธ์ “ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๔” ดาวน์โหลดเอกสาร
146
25 ก.พ. 2564
223 ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
22 ก.พ. 2564
224 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลลำใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
22 ก.พ. 2564
225 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการสนับสนุนการสงเคราะห์ ในการจัดการศพตามประเพณี ดาวน์โหลดเอกสาร
150
17 ก.พ. 2564
226 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
16 ก.พ. 2564
227 ประชาสัมพันธ์ “โครงการเราชนะ” ดาวน์โหลดเอกสาร
144
15 ก.พ. 2564
228 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
11 ก.พ. 2564
229 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ดาวน์โหลดเอกสาร
148
03 ก.พ. 2564
230 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
03 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68