ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
54
11 ส.ค. 2563
222 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
62
06 ส.ค. 2563
223 ประชาสัมพันธ์ การคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิหรือสวัสดิการของหน่วยงานต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
30 ก.ค. 2563
224 ประชาสัมพันธ์ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก สสส. ดาวน์โหลดเอกสาร
45
23 ก.ค. 2563
225 ประชาสัมพันธ์ เปิดเทอมใหม่ ชีวิตวิถีใหม่ จาก สสส. ดาวน์โหลดเอกสาร
53
23 ก.ค. 2563
226 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-๑๙ จาก สสส. ดาวน์โหลดเอกสาร
52
23 ก.ค. 2563
227 ประชาสัมพันธ์ สู้โควิด – ๑๙ แบบไม่ตีตรา และไม่เลือกปฏิบัติ จาก สสส. ดาวน์โหลดเอกสาร
54
23 ก.ค. 2563
228 ประชาสัมพันธ์ คู่มือ การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด - ๑๙ จาก สสส. ดาวน์โหลดเอกสาร
53
23 ก.ค. 2563
229 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เรื่อง การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
94
17 ก.ค. 2563
230 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๒๓ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
16 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55