ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
30 ต.ค. 2563
212 ขอเชิญ...ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเฉลิมนิคม (วัดลำใหม่)
112
28 ต.ค. 2563
213 ประชาสัมพันธ์ แบบบรรยายลักษณงาน ( JOB DESCIPTION ) ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
27 ต.ค. 2563
214 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
27 ต.ค. 2563
215 ประชาสัมพันธ์ การขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค
114
22 ต.ค. 2563
216 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑)ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
22 ต.ค. 2563
217 ประชาสัมพันธ์ “โครงการคนละครึ่ง” ดาวน์โหลดเอกสาร
110
21 ต.ค. 2563
218 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
20 ต.ค. 2563
219 อบต.ลำใหม่ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ดาวน์โหลดเอกสาร
115
16 ต.ค. 2563
220 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
15 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60