ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนปลอดขยะ (ZERO WASTE) และ โรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) ปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
21 ธ.ค. 2563
192 ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวโรปการ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
09 ธ.ค. 2563
193 ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
09 ธ.ค. 2563
194 ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองฯ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
09 ธ.ค. 2563
195 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “รู้แล้วรีบเลิกบุหรี่” ดาวน์โหลดเอกสาร
71
09 ธ.ค. 2563
196 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
89
04 ธ.ค. 2563
197 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกฯ ฉบับที่ ๖ (๘๓ / ๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
01 ธ.ค. 2563
198 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
30 พ.ย. 2563
199 ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
75
29 พ.ย. 2563
200 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๓๙ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
27 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60