ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ในรอบ ๖ เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
07 เม.ย. 2565
12 ประชาสัมพันธ์ จาก อำเภอเมืองยะลา เรื่อง แผนปฏิบัติการโครงการ “บอกดิน ๓” (ระยะที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
05 เม.ย. 2565
13 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ อบต.ลำใหม่ (รอบ ๖ เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
04 เม.ย. 2565
14 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ของ อบต.ลำใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
04 เม.ย. 2565
15 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้างฯ สำหรับการเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 เม.ย. 2565
16 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
01 เม.ย. 2565
17 ประชาสัมพันธ์ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 เม.ย. 2565
18 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 เม.ย. 2565
19 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๕ ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 เม.ย. 2565
20 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายงานติดตามการดำเนินการ ปี ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
31 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68