ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นางสาวลีซา สาบา) ดาวน์โหลดเอกสาร
122
23 มิ.ย. 2564
162 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
16 มิ.ย. 2564
163 ประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ฯ ครั้งที่ ๑๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
16 มิ.ย. 2564
164 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) จากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
183
09 มิ.ย. 2564
165 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะฯ ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
07 มิ.ย. 2564
166 การกำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID – ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดยะลา (ฉบับที่ ๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
170
02 มิ.ย. 2564
167 อบต.ลำใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ผ่านระบบออนไลน์
176
01 มิ.ย. 2564
168 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
01 มิ.ย. 2564
169 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
01 มิ.ย. 2564
170 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักเลขาฯ เรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
159
28 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68