ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
11 ก.พ. 2564
162 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ดาวน์โหลดเอกสาร
77
03 ก.พ. 2564
163 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
03 ก.พ. 2564
164 สรุปสถิติข้อมูลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
123
03 ก.พ. 2564
165 สรุปสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
03 ก.พ. 2564
166 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
29 ม.ค. 2564
167 อบต.ลำใหม่ แนะนำช่องทางใหม่ ติดตามการแจ้งเหตุสาธารณภัย ผ่าน Line Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” ดาวน์โหลดเอกสาร
79
27 ม.ค. 2564
168 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ จาก อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่า ปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
27 ม.ค. 2564
169 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
160
19 ม.ค. 2564
170 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
18 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60