ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นายอับรอร์ มันเม๊าะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
133
12 ก.ค. 2564
152 สรุปสถิติข้อมูลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
12 ก.ค. 2564
153 สรุปสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
12 ก.ค. 2564
154 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑ – ไตรมาสที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
12 ก.ค. 2564
155 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นางสาวคอดีเย๊าะ ดอเลาะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
08 ก.ค. 2564
156 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
01 ก.ค. 2564
157 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
30 มิ.ย. 2564
158 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
30 มิ.ย. 2564
159 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ (Work From Home) ดาวน์โหลดเอกสาร
169
25 มิ.ย. 2564
160 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นายมาโซ ดือราแม) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
23 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68