ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
16 ก.ค. 2564
142 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นายอับรอร์ มันเม๊าะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
12 ก.ค. 2564
143 สรุปสถิติข้อมูลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
147
12 ก.ค. 2564
144 สรุปสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
12 ก.ค. 2564
145 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑ – ไตรมาสที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
141
12 ก.ค. 2564
146 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นางสาวคอดีเย๊าะ ดอเลาะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
107
08 ก.ค. 2564
147 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
01 ก.ค. 2564
148 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
99
30 มิ.ย. 2564
149 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
30 มิ.ย. 2564
150 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ (Work From Home) ดาวน์โหลดเอกสาร
154
25 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66