ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นางสาวนาซอฟะห์ สาและ) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
28 ก.ย. 2564
122 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กองทุนผู้สูงอายุ เปิดให้กู้ยืมเงินฯ จาก สำนักงานพมจ. ยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
114
23 ก.ย. 2564
123 ประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
159
10 ก.ย. 2564
124 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๖) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
08 ก.ย. 2564
125 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศผลการลดพลังงาน ของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
07 ก.ย. 2564
126 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ (โควิด ๑๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
06 ก.ย. 2564
127 ข้อบัญญัติ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสารธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
03 ก.ย. 2564
128 ประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอเมืองยะลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
01 ก.ย. 2564
129 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรม “ โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ” ดาวน์โหลดเอกสาร
152
01 ก.ย. 2564
130 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
31 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68