ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 คู่มือวัคซีนสู้โควิด ดาวน์โหลดเอกสาร
71
05 พ.ค. 2564
122 ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ดาวน์โหลดเอกสาร
50
03 พ.ค. 2564
123 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
30 เม.ย. 2564
124 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี ๒” ดาวน์โหลดเอกสาร
69
29 เม.ย. 2564
125 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
28 เม.ย. 2564
126 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
28 เม.ย. 2564
127 อบต.ลำใหม่ บริการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงฟรี เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
90
26 เม.ย. 2564
128 ประชาสัมพันธ์ การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดเอกสาร
67
20 เม.ย. 2564
129 "มาตรการป้องกันโควิด - ๑๙ ในระดับองค์กรและระดับบุคคล" ดาวน์โหลดเอกสาร
88
16 เม.ย. 2564
130 ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจากเกษตรกร ดาวน์โหลดเอกสาร
77
09 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60