ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
11 ก.พ. 2564
112 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ดาวน์โหลดเอกสาร
48
03 ก.พ. 2564
113 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
03 ก.พ. 2564
114 สรุปสถิติข้อมูลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
03 ก.พ. 2564
115 สรุปสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
03 ก.พ. 2564
116 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
29 ม.ค. 2564
117 อบต.ลำใหม่ แนะนำช่องทางใหม่ ติดตามการแจ้งเหตุสาธารณภัย ผ่าน Line Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 ม.ค. 2564
118 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ จาก อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่า ปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
27 ม.ค. 2564
119 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
18 ม.ค. 2564
120 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงาน ของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
18 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55