ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรม “ โครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทย ” ดาวน์โหลดเอกสาร
82
05 มี.ค. 2564
102 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
03 มี.ค. 2564
103 เปิดรับสมัคร การฝึกอบรม “ โครงการพัฒนาสตรีด้านทักษะการอ่านอัลกุรอ่านที่ถูกต้อง ” ดาวน์โหลดเอกสาร
97
01 มี.ค. 2564
104 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
25 ก.พ. 2564
105 ประชาสัมพันธ์ “ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี ๒๕๖๔” ดาวน์โหลดเอกสาร
48
25 ก.พ. 2564
106 ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
22 ก.พ. 2564
107 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลลำใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
22 ก.พ. 2564
108 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการสนับสนุนการสงเคราะห์ ในการจัดการศพตามประเพณี ดาวน์โหลดเอกสาร
51
17 ก.พ. 2564
109 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
16 ก.พ. 2564
110 ประชาสัมพันธ์ “โครงการเราชนะ” ดาวน์โหลดเอกสาร
45
15 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55