ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นายอับรอร์ มันเม๊าะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
12 ก.ค. 2564
92 สรุปสถิติข้อมูลผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
12 ก.ค. 2564
93 สรุปสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
78
12 ก.ค. 2564
94 รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑ – ไตรมาสที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
12 ก.ค. 2564
95 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นางสาวคอดีเย๊าะ ดอเลาะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
08 ก.ค. 2564
96 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 ก.ค. 2564
97 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
30 มิ.ย. 2564
98 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
30 มิ.ย. 2564
99 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ (Work From Home) ดาวน์โหลดเอกสาร
78
25 มิ.ย. 2564
100 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นายมาโซ ดือราแม) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
23 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60