ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ (โควิด ๑๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 ก.ย. 2564
2 ข้อบัญญัติ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสารธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
03 ก.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอเมืองยะลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 ก.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
31 ส.ค. 2564
5 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นางสาวลีซา สาบา) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
30 ส.ค. 2564
6 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นางสาวโสภา กะยีมะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ส.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตรียมตัวให้พร้อมเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
17 ส.ค. 2564
8 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นางสาวมัณฑณี ดือราแม) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
17 ส.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การงดจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ลำใหม่ เป็นการชั่วคราว ในวันอังคาร ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
61
16 ส.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
16 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53