ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
  รายละเอียด : แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.