จดหมายข่าว
เรื่อง : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่ (ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)
  รายละเอียด : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 115 คน