ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒)
  รายละเอียด : รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 215 คน