ข่าวสภาอบต.ลำใหม่
เรื่อง : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยแรก ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยแรก ประจำปี 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.