ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดูแล ตรวจตรา เพื่อป้องกันการกระทำความผิดการลักลอบขุดลอกร่องน้ำ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดูแล ตรวจตรา เพื่อป้องกันการกระทำความผิดการลักลอบขุดลอกร่องน้ำ (ตามเอกสารแนบท้าย) ***งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 177 คน