ข่าวสภาอบต.ลำใหม่
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.