ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ร.ร.บ้านพร่อน
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอนชาย โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ สำหรับผู้ที่สนใจและมีความประสงค์ที่จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านพร่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (ตามเอกสารแนบท้าย ฯ...งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 49 คน   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.