ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัตร ATM ธกส.
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัตร ATM ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส.) จากบัตรเดิม ที่ใช้รหัสผ่าน ๔ ตัว เปลี่ยนเป็นบัตร ATM ชิปการ์ด โดยทางธนาคาร ธกส. สาขาย่อยลำใหม่ จะมาให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่ ในวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.