ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญ...ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  รายละเอียด : ขอเชิญ...ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ถือเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกในการลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานกับหลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาล ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. การแนะนำการประกอบวิชาชีพ การเพาะปลูก การบริการออกหน่วยทำบัตรประชาชน การจัดนิทรรศการ ฯลฯ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 100 คน   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.