ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์งดจ่ายน้ำประปาของ อบต.ลำใหม่ เป็นการชั่วคราว
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์จาก กองช่าง อบต.ลำใหม่ เรื่อง งดจ่ายน้ำประปาของ อบต.ลำใหม่ เป็นการชั่วคราว เนื่องด้วย ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทาง อบต.ลำใหม่ ได้ว่าจ้างบุคคลเพื่อทำการ ขุด ถาก ถางต้นไผ่ จำนวน ๔ กอ ที่พาดสายไฟบริเวณประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง ทาง อบต.ลำใหม่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการตัดไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณโรงประปา ทั้งนี้อาจส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายน้ำประปาได้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้รองน้ำไว้เพื่อใช้อุปโภค หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจะจ่ายน้ำให้ใช้ปกติ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.