จดหมายข่าว
เรื่อง : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
  รายละเอียด : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 163 คน