ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ
เรื่อง : แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
  รายละเอียด :

 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อบต.ลำใหม่ สะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562


NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 137 คน