ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ
เรื่อง : ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานภาครัฐที่มีการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559
  รายละเอียด :

  ประกาศเกียรติคุณ อปท.ที่มีส่วนร่วมในการรวบรวมของเสีประกาศเกียรติคุณอันตรายชุมชน ส่งไปกำจัดอย่างถูกวิชาการ ตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยให้กับ อปท.ชุมชนและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 109 คน