ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ
เรื่อง : ประกาศเกียรติคุณ อปท.ที่มีส่วนร่วมในการรวบรวมของเสียประกาศเกียรติคุณอันตรายชุมชน
  รายละเอียด :

 ประกาศเกียรติคุณ อปท.ที่มีส่วนร่วมในการรวบรวมของเสียอันตราชุมชน ส่งไปกำจัดอย่างถูกวิชาการ ตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยให้กับ อปท.ชุมชนและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 119 คน