ศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ
เรื่อง : ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง กำหนดตารางการออกให้บริการเก็บขยะมูลฝอย ตามหมู่บ้าน/ชุมชน
  รายละเอียด :

  กำหนดตารางการออกให้บริการเก็บขยะมูลฝอย ตามหมู่บ้าน/ชุมชน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 130 คน