ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการฯ
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 181 คน