ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
  รายละเอียด :

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 318 คน