ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน