ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดต่อร่าง พรบ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้รับหนังสือ จาก จังหวัดยะลา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสามารถเข้ารับฟังความคิดเห็น เพิ่มเติมได้ที่ www.law.go.th และ www.dla.go.th จึงขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ***งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 79 คน