ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔-ธันวาคม ๒๕๖๔)
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนธันวาคม ๒๕๖๔) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 124 คน