ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การให้บริการน้ำประปาของ อบต.ลำใหม่ สำหรับผู้ใช้น้ำประปา หมู่ที่ ๓ (บ้านต้นยอ, บ้านป่าพ้อ)
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง การให้บริการน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ สำหรับผู้ใช้น้ำประปา หมู่ที่ ๓ (บ้านต้นยอ, บ้านป่าพ้อ) ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จึงขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ***งานกองช่าง, งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน