ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การงดจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ลำใหม่ เป็นการชั่วคราว ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
  รายละเอียด :

เรียนผู้ใช้น้ำประปา หมู่ที่ ๑, ๓ และหมู่ที่ ๔ ตำบลลำใหม่ ทุกท่าน ในวันจันทร์  ที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ จะทำการงดจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ลำใหม่ เป็นการชั่วคราว  เนื่องจาก แขวงทางหลวงยะลา (กรมทางหลวง) จะทำการย้ายท่อประปา (ท่อเมนจ่ายน้ำประปา) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดลำใหม่ จนถึง สามแยกไฟแดงลำใหม่ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำประปา ดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำทราบโดยทั่วกัน และจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำประปาไว้ หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจะทำการจ่ายน้ำ ให้ใช้ได้ตามปกติ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

(งานกองช่าง, งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน