ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำใหม่ เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ฯ
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดตั้งแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถนที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ***งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน