ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ลำใหม่ (ส.ถ.๑/๑) และ ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ลำใหม่ (ผ.ถ. ๑/๑)
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ (ส.ถ.๑/๑) และ ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ (ผ.ถ. ๑/๑) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ***งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน