ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอเมืองยะลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
  รายละเอียด : ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้รับหนังสือจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ให้ประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอเมืองยะลา เรื่อง การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ กันยายน – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา (ศุนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองยะลา) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ***งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน