ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อบัญญัติ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสารธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๔
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสารธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ***งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน