ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตรียมตัวให้พร้อมเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตรียมตัวให้พร้อมเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ***งานพัฒนาชุมชน, งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน