ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การงดจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ลำใหม่ เป็นการชั่วคราว ในวันอังคาร ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
  รายละเอียด : เรียนผู้ใช้น้ำประปา ตำบลลำใหม่ ทุกท่าน เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ จะดำเนินการล้าง ทำความสะอาดระบบประปาหมู่บ้าน (ล้างหน้าทรายปรับปรุงทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปา) หมู่ที่ ๖ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จึง ของดจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ลำใหม่ ในวันอังคาร ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๔ และ หมูที่ ๖ ตำบลลำใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำทราบโดยทั่วกัน และจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำประปาไว้ หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยจะทำการจ่ายน้ำ ให้ใช้ได้ตามปกติ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย (งานกองช่าง, งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 68 คน