ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๕๖๔ ( ๖ เดือน)
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๕๖๔ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ ( ๖ เดือน ) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ***งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 142 คน