ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรม “ โครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทย ”
  รายละเอียด : งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เปิดรับสมัคร เข้าร่วม “ โครงการส่งเสริมอาชีพขนมไทย ” หลักสูตร “การทำขนมไทยไทย (ขนมโกสุ้ย และ ขนมบอระเพ็ด) กลุ่มสตรีที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 (ในวัน / เวลาราชการ) ณ ห้องพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เอกสารในการรับสมัคร ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ** งานพัฒนาชุมชน, งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 173 คน