ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เปิดรับสมัคร การฝึกอบรม “ โครงการพัฒนาสตรีด้านทักษะการอ่านอัลกุรอ่านที่ถูกต้อง ”
  รายละเอียด : งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม “ โครงการพัฒนาสตรีด้านทักษะการอ่านอัลกุรอ่านที่ถูกต้อง ” กลุ่มสตรีที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 มีนาคม 2564 (ในวัน / เวลาราชการ) ณ ห้องพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ** งานพัฒนาชุมชน, งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 185 คน