ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการสนับสนุนการสงเคราะห์ ในการจัดการศพตามประเพณี
  รายละเอียด : งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการสนับสนุนการสงเคราะห์ ในการจัดการศพตามประเพณี จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ** งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 137 คน