ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้เสนอผลงานเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมปี ๒๕๖๔เข้ารับมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญเพื่อยกย่องทำความดีต่อสังคม สำหรับผู้ที่สนใจและมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต –นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ และนำส่งทางไปรษณีย์ วันประทับตราไม่เกินวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ page facebook : ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมธัญบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ***งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.