ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผน ปปช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ( รอบ ๑๒ เดือน ) ของ อบต.ลำใหม่
  รายละเอียด : รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ***งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 5 คน   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.