ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอความอนุเคราะห์น้ำ เพื่ออุปโภค – บริโภค ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค นั้น ให้ทำการขอความอนุเคราะห์ฯ ในวันและเวลาราชการ หรืออย่างน้อยก่อน ๒ – ๓ วันทำการ เช่น งานบุญต่างๆ, งานแต่งงาน เป็นต้น ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จึงขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ***งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 100 คน